Czasami rośliny oświetlane lampą BestLamp wydają się niższe od tych oświetlanych lampami HPS. Proszę o wyjaśnienie, czemu tak się dzieje.