Szkoła tenisa

Trenuj pod okiem profesjonalistów 

Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej zabawy i na program treningowy zaprojektowany dla wszystkich grup wiekowych oraz poziomów zaawansowania.

Zajęcia są prowadzone na obiekcie sportowym TenisZone przy ul. Wrocławskiej 52 w Gdyni. Zapraszamy od poniedziałku do piątku godz. 12.30-22.00, w weekendy godz. 8.00-22.00.

Zakres proponowanych usług:

 • Przedszkole tenisowe dla dzieci 5-6 lat
 • Nauka tenisa dla dzieci 7-8 lat, 9-11 lat
 • Szkółki tenisowe dla młodzieży 12-14 lat, 15-18 lat
 • Nauka i doskonalenie tenisa dla dorosłych
 • Szkolenia dla firm

Współorganizujemy również:

 • Obozy sportowe
 • Półkolonie
 • Turnieje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • Imprezy charytatywne

Na naszej hali można grać w:

 • Tenisa
 • Piłkę halową
 • Badmintona
 • Unihokeja

Prowadzimy:
Serwis, sprzedaż i wypożyczalnię sprzętu sportowego

Sezon 2020/21

PRZEDSZKOLE TENISOWE, TENIS, GRY I ZABAWY
(WIEK UCZESTNIKÓW 5-6 LAT):

 • 1 x 45 min. tygodniowo w grupach 5-7  osobowych
  Cena 400 zł/360zł* za 2 miesiące

NAUKA TENISA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • 1 x 1 godz. tygodniowo w grupach 4-6 osobowych
  Cena 460zł/420 zł* za 2 miesiące

NAUKA TENISA DLA DOROSŁYCH:

 •  Trening indywidualny 170zł/160zł*godzina, 140zł/130zł*45minut,
 • Grupa 2 osobowa 100zł/95zł*/godz./osoba,
 • Grupa 3 osobowa 85zł/75zł*/godz./osoba,
 • Grupa 4 osobowa 70zł/60zł*/godz./osoba,
 • Grupa 5 osobowa 55zł/godz./osoba,

SZKOLENIE TENISA DLA FIRM:

 • Cena treningu ustalana indywidualnie

WYNAJEM:

 • Hala sportowa 90-130 zł/h
 • Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym 140-180 zł/godzina
 • Rakieta tenisowa 1530zł/1 sztuka/godzina
 • Piłki tenisowe 20zł/30 sztuk/godzina

 

* Dotyczy uczestników  szkolenia TenisZone, którzy w sezonie 2019/20 terminowo dokonywali płatności

 

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO
TenisZone
Sezon 2020/21

 1.  Kort z zapleczem socjalnym przy ul. Wrocławskiej 52 w Gdyni administrowany jest przez firmę Tenis Zone, NIP 586-175-32-58, REGON 220660370.
 2. Do gry na korcie Tenis Zone uprawnione są osoby fizyczne i instytucje po zawarciu umowy z administratorem obiektu.
 3. Wszystkie osoby przystępujące do gry na korcie zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:
  •  Odnotowanie faktu wejścia na kort w sekretariacie / u trenera Tenis Zone,
  • Gry w stroju sportowym, obuwie sportowe – zmienne z całkowitym wykluczeniem korków piłkarskich,
  • Na korcie można grać w piłkę nożną wyłącznie piłką halową pokrytą żółtym filcem.
 4. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • Spożywania alkoholu, jak i przebywania osób nietrzeźwych
  • Palenia tytoniu oraz innych używek
  • Używania wulgarnych słów
  • Wprowadzania zwierząt
  • Jazdy rowerem, rolkami oraz innymi pojazdami
 5. Karnet lub umowa upoważnia do wejścia na kort w zarezerwowanych terminach.
 6. Zasady korzystania z kortu podane w niniejszym Regulaminie nie obowiązują podczas trwania rozgrywek tenisowych organizowanych przez Tenis Zone.
 7. Tenis Zone nie bierze odpowiedzialności za kontuzje, urazy ciała, rozstroje zdrowia, wynikające z ryzyka wiążącego się z uprawianiem sportu.
 8. Tenis Zone nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach i w szatni, przez osoby korzystające z obiektu.
 9. Osoby nieuczestniczące w szkoleniu mogą przebywać w hali tenisowej oraz na zapleczu socjalnym tylko za zgodą trenera prowadzącego zajęcia.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2019 roku.REGULAMIN SZKOLENIA

TenisZone

Sezon 2020/21

 1. Szkolenie odbywa się od początku września do końca czerwca(10 miesięcy).
 2. W zajęciach mogą brać udział jedynie te osoby, które regularnie opłacają koszty szkolenia.
 3. Wpłaty należy dokonywać u trenerów lub na nr konta Tenis Zone 97 1140 2004 0000 3102 5489 8563
 4. Koszt szkolenia wg cennika.
 5. Uczestnicy szkolenia rozliczają się z treningów, które odbędą się, a nie z tych, w których będą brali udział.
 6. Przez pierwsze dwa miesiące szkolenia w cenę treningów wliczone jest wypożyczenie rakiet tenisowych.
 7. Opłatę za szkolenie należy uiszczać 10-go dnia każdego miesiąca, za który jest wnoszona lub na pierwszym w danym miesiącu treningu. Po tym terminie uczestnicy szkolenia mogą zostać wycofani z udziału w zajęciach.
 8. Osoby uczęszczające na szkolenie jeden raz w tygodniu opłacają abonament miesięczny za 2 miesiące z góry.
 9. Zajęcia, na których dzieci są nieobecne i o których rodzice poinformowali (w formie sms’a) z minimum jednodniowym wyprzedzeniem można odrabiać w miarę możliwości  w terminach zaproponowanych przez trenerów.
 10. Szkolenie tenisa można zakończyć z zachowaniem dwu miesięcznego wypowiedzenia w formie pisemnej, nie można jednak zawiesić treningów na wybrany miesiąc.
 11. Szkolenie dorosłych można zawiesić na wybrane 2 tygodnie lub 2 razy po 1 tygodniu w sezonie szkoleniowym (1 wrzesień- 30 czerwiec). O zawieszeniu treningów należy poinformować trenera prowadzącego z tygodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej.
 12. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się i nie podlegają odrabianiu.
 13. Rodzice / Opiekunowie prawni szkolącej się młodzieży zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu przez swoje dzieci lub podopiecznych lub złożenia pisemnego oświadczenia, iż posiadają takie zaświadczenie.

  Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2019 roku.